All posts by oktober

Paneldebatt (6/10): Behöver arbetarklassen en ideologi?

Oktoberförlaget arrangerar lördagen den 6 oktober ett debattmöte med titeln “Behöver arbetarklassen en ideologi?”. Det blåser som bekant starka reaktionära vindar i dagens samhälle. Kan en sammanhållen och vetenskaplig ideologi vara det som arbetarklassen behöver för att kunna agera enhetligt eller fungerar talet om ideologi istället splittrande? Mötet kommer att genomföras som en paneldebatt med moderator som leder diskussionen. Den sista halvtimmen är avsatt till frågor från publiken. Deltagande organisationer i paneldebatten är: Allt .