All posts by oktober

Boksläpp: Var Mao verkligen ett monster?

Lördagen den 23 september så kommer det att genomföras ett boksläpp på ABF Sveavägen i Stockholm kl 14:00. Då kommer boken ”Var Mao verkligen ett monster?” att presenteras och eventuellt så kommer det att genomföras en intervju med en av artikelförfattarna. För presentation av boken se nedan. Baksidestext: ”Var Mao verkligen ett monster?” Mao: Den sanna historien av Jung Chang och Jon Halliday publicerades 2005 under ljudet av pukor och trumpeter. Boken porträtterar Mao .

En förlagstext om kulturrevolutionen med anledning av Mobo Gaos bok ”Striden om Kinas förflutna”

  Vilken betydelse hade kulturrevolutionen? Mao Zedong och Kinas Kommunistiska Partis politik under hans tid har länge demoniserats i väst, speciellt med utgångspunkt från Det stora språnget och kulturrevolutionen. Sovjetrevisionisterna deltog naturligtvis också i denna svartmålning fram till 1990. Efter Deng Xiaopings maktövertagande och genomförandet att de s.k. marknadsekonomiska reformerna 1978, vilka ledde till att kapitalismen successivt återupprättades i Kina, fick angreppen på Mao Zedongs politik dessutom inhemsk uppbackning. Det nya borgerskapet i Kina .

Striden om Kinas förflutna på Café Clarté

Ett trettiotal personer dök för att delta på diskussionen om kulturrevolutionen i Kina. Någon varnade för revisionismen som ideologisk strömning, en annan var missnöjd med det kinesiskt språkval som t.ex. ”kapitalistfarare”, en tredje menade att Mao inte baserade sig på industriproletariatet och därför inte materialist i filosofisk mening. En livlig diskussion rullade på ett par timmar. Ett stort tack till Clarté för arrangemanget.