All posts by oktober

En förlagstext om kulturrevolutionen med anledning av Mobo Gaos bok ”Striden om Kinas förflutna”

  Vilken betydelse hade kulturrevolutionen? Mao Zedong och Kinas Kommunistiska Partis politik under hans tid har länge demoniserats i väst, speciellt med utgångspunkt från Det stora språnget och kulturrevolutionen. Sovjetrevisionisterna deltog naturligtvis också i denna svartmålning fram till 1990. Efter Deng Xiaopings maktövertagande och genomförandet att de s.k. marknadsekonomiska reformerna 1978, vilka ledde till att kapitalismen successivt återupprättades i Kina, fick angreppen på Mao Zedongs politik dessutom inhemsk uppbackning. Det nya borgerskapet i Kina .

Striden om Kinas förflutna på Café Clarté

Ett trettiotal personer dök för att delta på diskussionen om kulturrevolutionen i Kina. Någon varnade för revisionismen som ideologisk strömning, en annan var missnöjd med det kinesiskt språkval som t.ex. ”kapitalistfarare”, en tredje menade att Mao inte baserade sig på industriproletariatet och därför inte materialist i filosofisk mening. En livlig diskussion rullade på ett par timmar. Ett stort tack till Clarté för arrangemanget.

Café Clarté på tisdag 30 maj

På tisdag kommer Per-Åke Lindblom att hålla ett föredrag för förlagets räkning om betydelsen av kulturrevolutionen i Kina som ju nyligen firade 50 år. Förlaget kommer att sälja böcker på plats. Ur Clartés utskick: ”Var Kinas 60-tal en kaotisk återvändsgränd, eller var det den maoistiska satsningen på landsbygden och bönderna som lade grunden för Kinas fortsatta utveckling? Kulturrevolutionen är tillbaka, nu som politiskt och akademiskt stridsäpple. Per-Åke Lindblom från Oktoberförlaget, som ger ut litteratur .