Fyrtio år sedan Mao Zedong dog

mao-och-chu-teh-1938

Mao och Chu Teh 1938.

I fredags den 9:e september hade Sveriges Radio några inslag om Mao Zedong med anledning av att det är fyrtio sedan han dog. SVT har tidigare även försökt göra en slags utvärdering av Mao Zedongs betydelse och insatser. På den punkten är vårt perspektiv radikalt annorlunda.

Kinas Kommunistiska Parti och Mao Zedong ledde det kinesiska folket till seger mot den japanska imperialismen under andra världskriget och till seger mot det reaktionära och korrupta Guomindang, trots att den senare rörelsen hade stöd av USA.

Efter befrielsen 1949 igångsattes ett väldigt omdaningsarbete i Kina, först i form av en nydemokratisk revolution och sedan en socialistisk revolution. Arbetarklassen och bönderna tog makten. Detta ledde till att feodala och kapitalistiska produktionsförhållanden avskaffades. Det blev möjligt att höja folkets levnadsstandard och tillförsäkra arbetare och bönder en grundläggande utbildning, sjukvård och social trygghet. Medellivslängden ökade drastiskt under Mao Zedongs tid. Särskilt kvinnornas ställning stärktes.

När Sovjetunionen började urarta i mitten av 1950-talet inledde Kinas Kommunistiska Parti en kamp i form av Den stora polemiken mot den moderna revisionismen, som förespråkade den fredliga vägen till socialismen, fredlig samlevnad och fredlig tävlan med kapitalismen. Mao Zedong insåg att detta ofelbart skulle leda till att kapitalismen återupprättades i Sovjetunionen och att Sovjetunionen skulle utvecklas till en socialimperialistisk stat. Kina valde en annan väg, nämligen att osjälviskt stödja de koloniala och neo-koloniala staterna, nationerna och folken mot imperialismen, särskilt de båda supermakterna, USA och Sovjet.

Mao Zedong initierade också den stora proletära kulturrevolutionen 1966. Denna gigantiska massrörelse syftade till att förhindra kapitalismens återupprättande i Kina, eftersom klasskampen fortsätter under socialismen. Efter Mao Zedongs död genomfördes dock en kupp i Kinas Kommunistiska Parti under Deng Xiaopings ledning, vilket ledde till att kapitalismen återupprättades i Kina. Idag är Kina såväl ett kapitalistiskt som ett imperialistiskt land, USA:s främsta utmanare på den globala arenan.

Den som vill bilda sig en självständig uppfattning om Mao Zedongs teorier och insatser bör gå till källan.

Läs Mao Zedongs skrifter! Börja gärna med ”Mao Zedong om filosofiska frågor”, en antologi som nyligen givits ut av Oktoberförlaget. Oktoberförlaget kommer också att ge ut ”Var verkligen Mao ett monster?”, ett vetenskapligt svar på Chang/Hallidays famösa ”Mao Den sanna historien”. Dessutom planeras en utgivning av Mobo Gaos ”Striden om Kinas förflutna”, som just handlar om värderingen av kulturrevolutionen.

2 tankar om “Fyrtio år sedan Mao Zedong dog

  1. LARZ GUSTAFSSON says:

    Vad är det enligt er mening som gör att Kina i dag bör klassas som kapitalistiskt?
    En logisk följd av kapitalismen borde ju vara imperialism.
    Jag kan inte se att Kina i dag exploaterar andra länder. Istället har man iscensatt massiva hjälpinsatser i olika delar av den tredje världen, precis som på Maos tid, då man t ex byggde järnvägen mellan Tanzania och Zambia m m.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *