Monthly Archives: februari 2017

Bilder från boksläppet av “Striden om Kinas förflutna”

Vi hade en viss oro för att det tekniska inte skulle fungera under skype-intervjun med författaren Mobo Gao men det gick bra till slut. Mobo Gao berättade under intervjun bl.a. om sin bakgrund som barn i en fattig familj i byn Gao och hur han på grund av kulturrevolutionens politik att ta ungdomar från arbetar- […]

Varför ger Oktoberförlaget ut Mobo Gaos ”Striden om Kinas förflutna”?

Mao Zedong och Kinas Kommunistiska Partis politik under hans tid har länge demoniserats i väst, speciellt med utgångspunkt från Det stora språnget och kulturrevolutionen. Sovjetrevisionisterna deltog naturligtvis också i denna svartmålning fram till 1990. Efter Deng Xiaopings maktövertagande och genomförandet att de s.k. marknadsekonomiska reformerna 1978, vilket innebar att kapitalismen successivt återupprättades i Kina, fick […]

Till allmänheten: Glöm ej öva på sångerna inför boksläppet på lördag 25/2

Den Himmelska Fridens Torg Björn Afzelius Som alla barn läste jag sagor Och jag älskade dom ifrån Kina Jag tyckte dom var så exotiska och erotiska Dom frammana’ bilder av skönher Dom förmedlade dofter och smaker Och namnen på platser och människor där var så vackra Och det vackraste namnet av alla Var Den Himmelska […]