Monthly Archives: juni 2017

En förlagstext om kulturrevolutionen med anledning av Mobo Gaos bok “Striden om Kinas förflutna”

  Vilken betydelse hade kulturrevolutionen? Mao Zedong och Kinas Kommunistiska Partis politik under hans tid har länge demoniserats i väst, speciellt med utgångspunkt från Det stora språnget och kulturrevolutionen. Sovjetrevisionisterna deltog naturligtvis också i denna svartmålning fram till 1990. Efter Deng Xiaopings maktövertagande och genomförandet att de s.k. marknadsekonomiska reformerna 1978, vilka ledde till att […]

Striden om Kinas förflutna på Café Clarté

Ett trettiotal personer dök för att delta på diskussionen om kulturrevolutionen i Kina. Någon varnade för revisionismen som ideologisk strömning, en annan var missnöjd med det kinesiskt språkval som t.ex. “kapitalistfarare”, en tredje menade att Mao inte baserade sig på industriproletariatet och därför inte materialist i filosofisk mening. En livlig diskussion rullade på ett par […]