Striden om Kinas förflutna på Café Clarté

Ett trettiotal personer dök för att delta på diskussionen om kulturrevolutionen i Kina. Någon varnade för revisionismen som ideologisk strömning, en annan var missnöjd med det kinesiskt språkval som t.ex. ”kapitalistfarare”, en tredje menade att Mao inte baserade sig på industriproletariatet och därför inte materialist i filosofisk mening. En livlig diskussion rullade på ett par timmar. Ett stort tack till Clarté för arrangemanget.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *