Recension: ”Var Mao verkligen ett monster”

Publiceras i BTJ-häftet nr 21, 2017.
Lektör Lennart Berntson

Recension
Antologin utgör en motbild till den internationellt uppmärksammade boken Mao. Den sanna historien av Jung
Chang och Jon Halliday. Var Mao verkligen ett monster? omfattar fem avsnitt som alla består av recensioner av
olika forskare och journalister. Först recensioner från icke-specialiserade akademiska publikationer, vidare
anmälningar i China Journal och andra icke-specialiserade akademiska tidskrifter, samt slutligen kinesiska och
andra recensioner. Den centrala frågan i antologin är inte huruvida Mao var ett monster utan om han och den
ideologi som bär hans namn hade ansvar för alla de övergrepp, likvideringar och hungerkatastrofer som ägde rum i
Kina under hans styre – en fråga redaktörerna besvarar nekande. De återpublicerade recensionerna behandlar en
rad intressanta problemställningar. För den Kinaintresserade specialisten är boken inte ointressant. …

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *