Rapport från debattmötet

Ett 50-tal personer dök för att lyssna till debatten. Inledningsvis så presenterade debattörerna sin syn på ämnet under ca 10 minuter varefter man replikerade varandras inlägg under en halvtimme. Därefter blev det en hel del frågor från publiken. Ett stort tack till att som var där och som driver den kommunistiska debatten framåt!