Återkomst för Citatboken!

Modern kinesisk upplaga

Oktoberförlaget förbereder nytryck av ”Citat ur ordförande Mao Tse-tungs verk”. Den sammanställdes för första gången 1964 inom Folkets befrielsearmé för att öka soldaternas kunskaper i Mao Zedongs tänkande. Från och med 1966, då kulturrevolutionen utbröt, trycktes boken i ett karaktäristisk rött plastomslag  med ett förord av Lin Biao. Redan första upplagan uppgick till 175 miljoner och målsättningen var att alla kinesiska medborgare skulle äga ett exemplar. Förmodligen förverkligades denna målsättning utan vidare redan 1966; Kina hade då 750 miljoner invånare. Inom de första åtta månaderna översattes boken till 14 språk och publicerades i fler än 100 länder i en upplaga på runt 800 000 exemplar. Totalt spreds Citatboken i och utanför Kina i miljarder exemplar; detta gör troligtvis citatboken till världens mest tryckta bok efter Bibeln.

Citat ur ordförande Mao Tse-tungs verk, även kallad Citatboken eller Den lilla röda i Sverige, utkom för första gången 1967 och utgavs av Danelius bokförlag. Översättningen av Nils och Marika Holmberg var auktoriserad, det vill säga godkänd av Kinas Kommunistiska Parti. Boken trycktes i inte mindre än 100 000 exemplar och i minst fem upplagor. Den versionen kan dock vara svår att få fatt på idag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *