1:a maj 2021: Minnesmanifestation vid Set Perssons grav

I år hölls en liten minnesmanifestation vid Set Perssons grav på Skogskyrkogården i Stockholm. Särskilt betonades hans kamp mot socialdemokratismen och detta även genom en banderoll med texten ”Kamp mot klassamarbetspolitiken – Enhet på klasskampens grund”. Ett blad delades ut på plats med citat av Set Persson på detta tema.

”Socialdemokratismen, d.v.s. idén om att det skall vara möjligt att utjämna klassmotsättningarna sa att klasskampen inom ramen för det nuvarande samhällssystemet kan avskaffas och ersättas med klassamarbete mellan klasserna, är uttrycket för den högsta formen av opportunism. Denna opportunism har lett högersocialdemokraterna därhan, att de tjänstgör som storfinansens utposter inom arbetarrörelsen och är dennas inre fiender. I detta gäller det för oss att föra ständig och oförsonlig kamp mot socialdemokratismen, mot idén om klassamarbetet, uppträda och handla sa att vi kan fa socialdemokratiska arbetare med som medkämpar i kampen for våra gemensamma intressen men utan att detta handlande får ske till priset av eftergifter av opportunistisk karaktär.”

Här finns en inspelning (talet börjar en bit in) med ett tal av Set Persson om proletär demokrati m.m.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *