Category Archives: Okategoriserade

Återkomst för Citatboken!

Oktoberförlaget förbereder nytryck av ”Citat ur ordförande Mao Tse-tungs verk”. Den sammanställdes för första gången 1964 inom Folkets befrielsearmé för att öka soldaternas kunskaper i Mao Zedongs tänkande. Från och med 1966, då kulturrevolutionen utbröt, trycktes boken i ett karaktäristisk rött plastomslag  med ett förord av Lin Biao. Redan första upplagan uppgick till 175 miljoner […]

Himmel eller helvete? Om arbetarklasskvinnornas läge i Sverige

Detta är ett tal som en kamrat höll på den proletärfeministiska festen den 18/1. Sverige är världens bästa land för kvinnor att leva i 2019. Detta enligt en sammanställning som US News & World Report gjort. Bland de faktorer som spelade in i deras undersökning var bland annat BNP per invånare, förväntad livslängd, frihetsgraden, socialt […]

Proletärfeministisk kväll (lörd 18/1)

Oktoberförlaget bjuder in till en proletärfeministisk kväll med mat och dryck till försäljning, musik och presentationer. På väggarna kommer våra proletärfeministiska förebilder hänga vilka vi kommer att säga några ord om. Det kommer att bli musik i olika former på proletärfeministiskt tema och presentation av olika artister. En kortare text om arbetarkvinnornas situation kommer presenteras […]