Borgerlig demokrati är borgarklassens diktatur

Baksidestext:

I stort sett alla partier i Sverige säger sig försvara "demokrati" i motsats till "diktatur". Detta är ett sätt att dölja den nuvarande demokratins borgerliga karaktär. Borgarklassen har i praktiken den statliga maktapparaten i sina händer och de kontrollerar alla större medier och storföretagen som de utnyttjar för sina politiska syften. Val som genomförs under dessa förutsättningar kallar borgarklassen och deras politiker för "fria", "jämlika” och ”demokratiska" val. Detta är ett sätt att dölja sanningen att valen inte rubbar den egentliga politiska makten och äganderätten över produktionsmedlen som alltid stannar kvar hos utsugarna oavsett vilket valresultat det blir. Under sådana förutsättningar kan det inte vara tal om verklig frihet eller verklig jämlikhet för de exploaterade, dvs. för befolkningens stora flertal. Den stora majoriteten av befolkningen vandrar genom livet som löneslavar till dånet från lögnens och hyckleriets megafoner. Denna bok innehåller ett antal texter från olika tidsperioder som (nästan)alla har det gemensamt att det riktar en skarp kritik mot den borgerliga demokratin som det politiska höljet för borgarklassens diktatur. Den bild som förmedlas i Sverige är att den parlamentariska demokratin är det enda alternativet men är det verkligen så? Förlaget hoppas att texterna i denna bok bidrar till att fler genomskådar det politiska systemets klasskaraktär och söker nya vägar ut ur förtrycket.