Engels om ”Kapitalet”

Man brukar säga att många har läst ”Kommunistiska Manifestet” av Karl Marx/ Friedrich Engels, men att betydligt färre har läst Marx ”Kapitalet”. Kapitalet” kan nämligen vara svårläst. Därför har det alltid funnits behov av introduktioner till Kapitalet”. De första introduktionerna skrevs av Friedrich Engels, Marx stridskamrat och nära medarbetare, och som också slutredigerade band två och tre av ”Kapitalet”. Denna antologi innehåller tre recensioner av Engels, en översikt av första bandet av ”Kapitalet” liksom tillägg till band tre av ”Kapitalet”. Engels strävan var att popularisera ”Kapitalet”, att få så många som möjligt att läsa ”Kapitalet”. Därför är Engels framställning saklig och pedagogisk. Han är inte ute efter att göra sig märkvärdig på Marx bekostnad, nytolka eller vinkla Marx för att det ska passa hans egna teorier.