Gör facket till en kamporganisation

Oktoberförlaget har valt att ge ut KFML/SKP:s fackliga grundcirkel "Gör facket till en kamporganisation" igen. Den utgavs
redan 1973. Det har naturligtvis hänt en hel del på arbetsmarknaden sedan dess men proletariatet är lika stort som tidigare (även om andelen tillverkningsarbetare har minskat). Den permanenta arbetslösheten har ökat sedan 1980-talet, bland annat beroende på EU-inträdet. Organisationsgraden inom LO-kollektivet har minskat till knappt 70 procent. Byråkratiseringen av fackföreningsrörelsen har fortsatt och den socialdemokratiska regeringen och Svenskt Näringsliv attackerar strejkrätten. Socialdemokraterna har fortfarande det största inflytandet bland LO-kollektivet, men förlorar inflytande till såväl Sverigedemokraterna som andra partier. Den historiska beskrivningen av arbetarrörelsen och den
fackliga kampens framväxt och de principiella argumenten i övrigt i "Gör facket till en kamporganisation" är fortfarande giltiga .