Grundkurs i marxismen-leninismen-maoismen

Vad är marxismen? Är det en "samling dogmer" eller är det en vetenskap? Denna bok är enligt författarna en grundkurs i dagens marxism och har getts ut av Indiens Kommunistiska Parti (maoisterna) som med starkt folkligt stöd utvecklar en omfattande revolutionär kamp i centrala Indien. De som har deklarerat att marxismen är död kanske har gjort det för tidigt?