Var Mao verkligen ett monster? - Gregor Benton, Lin Chun m.fl.

Mao: Den sanna historien av Jung Chang och Jon Halliday publicerades 2005 till ljudet av pukor och trumpeter. Boken porträtterar Mao som ett monster som erövrade makten genom bondslughet och härskade genom terror. Den fick ett begeistrat mottagande från recensenter i den borgerliga populärpressen världen över. De flesta seriösa kinaforskare var emellertid skarpt kritiska till boken och ifrågasatte dess auktoritet och författarnas metoder, och argumenterade för att Chang och Hallidays bok inte var ett balanserat vetenskapligt verk.

Denna bok innehåller fjorton recensioner av Mao: Den sanna historien, för det mesta publicerade i relativt specialiserade vetenskapliga tidskrifter. Sammantaget demonstrerar recensionerna att porträttet av Mao på många ställen är direkt felaktigt. Flera skribenter menade också att Mao: Den sanna historien skadar forskningen om Mao. Gregor Benton är professor i kinesisk historia vid universitetet i Cardiff. Hans bok Mountain Fires: The Red Army´s Three-Year War in South China, 1934–1938 vann flera utmärkelser, bland annat för bästa bok om det moderna Kina från The Association of Asian Studies. Nyligen utgivna böcker inbegriper Chinese Migrants and Internationalism: Forgotten Histories, 1917–1945 och Mao Zedong and the Chinese Revolution (också publicerad av Routledge). Lin Chun är lektor i komparativ politik vid London School of Economics. Hon är författare till ett antal böcker, av vilka den senaste är The Transformation of Chinese Socialism.