Proletärfeministisk bokcirkel

Oktoberförlaget kommer att anordna en proletärfeministisk bokcirkel. Kontakta förlaget på info@oktoberforlaget.se om du är intresserad av att delta!