Kommunistiska Arbetarföreningen

Oktoberförlaget annonserar samarbete med Kommunistiska Arbetarföreningen! 

Sedan 2022 har Oktoberförlaget utvecklat ett samarbete med Kommunistiska Arbetarföreningen (KAF), vilket bl.a. har inneburit att vi nu säljer KAF:s teoretiska tidskrift Marxistiskt Forum. Oktoberförlaget har alltid stått på den vetenskapliga socialismens grund, och därmed insett nödvändigheten av ett revolutionärt parti som erkänner Mao Zedongs teorier som en vidareutveckling av marxismen-leninismen. I vår egen strävan att sprida maoismen, har Oktoberförlaget bl.a. gett ut Mao Zedongs Skrifter i urval, Lärobok i marxismens politiska ekonomi, och grund- och fortsättningskurs i marxismen-leninismen-maoismen. Att det finns ytterligare en organisation som sprider maoismen är därför mycket glädjande.

Oktoberförlaget stödjer således Kommunistiska Arbetarföreningens mål att bygga ett revolutionärt parti i Sverige.

Besök KAF:s webbsida:  www.arbetarforeningen.se.