Kvinnans ställning i den ekonomiska samhällsutvecklingen

170 kr