Lönearbete och kapital & Lön, pris och profit

100 kr