Studiecirkel

Oktoberförlaget arrangerar regelbundet studiecirklar i marxistisk teori. I studiecirkeln läser vi och diskuterar huvudsakligen texter av Marx / Engels, Lenin och Mao Zedong. Studiecirklarna är på grundnivå och det behövs inga förkunskaper.

Det moderna borgerliga samhället präglas av individfixering medan erfarenheter från folkliga revolutioner och klasskamp göms undan till förmån för berättelser om kungar, presidenter och “entreprenörer”. Detta trots att det är klasskampen som driver historien framåt, inte enskilda individer. Syftet med studiecirkeln är att sprida kunskap om vår egen historia och den kritik av kapitalismen som är nödvändig för att samhället ska kunna gå framåt mot en värld utan exploatering och förtryck.