Studiecirkel

Förlaget arrangerar studiecirklar inom marxistisk teori. I studiecirkeln träffas vi regelbundet och studerar. Deltagarna bestämmer själv upplägget. Studiecirklarna är kostnadsfria och startar löpande. Ingen förkunskap behövs. Du som är intresserad bör snarast kontakta oss!

Det moderna borgerliga samhället präglas av individfixering medan erfarenheter från folkliga revolutioner och klasskamp göms undan till förmån för berättelser om kungar, presidenter och “entreprenörer”. Detta trots att det är klasskampen som driver historien framåt, inte enskilda individer. Syftet med valet av böcker i cirklarna är att sprida kunskap om vår egen historia och den kritik av kapitalismen som är nödvändig för att samhället ska kunna gå framåt mot en värld utan exploatering och förtryck.