Kommande boksläpp! “Sverige ut ur EU”

Kommande boksläpp: “Sverige ut ur EU: En antologi med EU-kritiska texter”

Oktoberförlaget har beslutat att ge ut denna antologi inför EU-valet 2019. Men vi hoppas att boken även efter valet kan bidra till att ut- veckla motståndet mot EU genom bokcirklar och diskussioner. Vi vill med denna antologi bidra till att Sverige lämnar EU-projektet för gott och vi uppmanar alla som inte vill se fler försämringar i levnads- villkoren för majoriteten av befolkningen att bidra till denna strävan. Det huvudsakliga syftet med EU är och förblir att öka profiterna för finanskapitalet. Det finns inget EU för folket och den byråkrati som har byggts upp kan aldrig omvändas till att bli något annat än den var menad för. Antologin avser att besvara frågor som: Varför skapades EU? Hur är EU uppbyggt? Vilka är EU:s mål? Varför går det inte att reformera EU inifrån? Varför är det rätt att utträda ur EU?

Innehållet i boken utgörs av artiklar som författats av EU-motståndare i Sverige och Norge.