Author Archives: oktober

Nyhet! “Lärobok i marxismens politiska ekonomi”

Lenin påpekade att marxismens tre beståndsdelar är politisk ekonomi, filosofi, och vetenskaplig socialism. För att förstå varför kapitalismen är ett grymt och exploaterande system och hur kapitalisten exploaterar arbetaren, måste man förstå marxismens politiska ekonomi. Vad är då politisk ekonomi? Det är studiet av människors förhållande till varandra under olika socioekonomiska system, och hur de […]

Nyhet! “Om revolutionen och proletariatets diktatur”

De två artiklarna i denna bok, ”Den proletära revolutionen och Chrusjtjovs revisionism” och ”Om Chrusjtjovs falska kommunism och dess lärdomar för världen”, publicerades av Kinas kommunistiska parti år 1964 när Kina fortfarande var socialistiskt, och var centrala i den så kallade ”Stora polemiken” mellan Kina och Sovjetunionen. Dessa artiklar ger en klar bild av skillnaden […]