Author Archives: oktober

Studiecirkel i marxismen-leninismen-maoismen!

Anmäl dig till en digital studiecirkel i marxismen-leninismen-maoismen!  I denna cirkel går vi igenom maoismens grunder som främst består av Marx, Lenins och Mao Zedongs teorier. Studiecirkeln passar både den politiska nybörjaren och den som vill veta mer om marxistisk teori. Förutom marxistisk teori kommer vi också att ta upp de största revolutionära kamperna i […]

Nyhet! “Pariskommunen”

”Pariskommunen” är ett av den vetenskapliga socialismens viktigaste verk, som i ljuset av Pariskommunens erfarenheter vidareutvecklade den marxistiska lärans grundläggande teser om klasskampen, staten, revolutionen och proletariatets diktatur. Pariskommunens existens kännetecknades av en period av politisk och social omvälvning där arbetarklassen i Paris tog kontroll över staden under några månader. Marx och Engels såg det […]

Nyhet!: Om den socialdemokratiska reformismens uppkomst

För nästan 100 år sedan, den 21 januari 1924, dog V I Lenin. Oktoberförlaget uppmärksammar detta genom att ge ut denna artikelsamling. Lenin var inte ensam om att kritisera reformismen. Men hans kritik var den grundligaste och mest omfattande. Han tog upp de materiella och samhälleliga orsakerna till reformismens framfart. Lenin menade att reformismen inte […]