Nyhet!: Om den socialdemokratiska reformismens uppkomst

För nästan 100 år sedan, den 21 januari 1924, dog V I Lenin. Oktoberförlaget uppmärksammar detta genom att ge ut denna artikelsamling.

Lenin var inte ensam om att kritisera reformismen. Men hans kritik var den grundligaste och mest omfattande. Han tog upp de materiella och samhälleliga orsakerna till reformismens framfart. Lenin menade att reformismen inte kunde förklaras med tillfälligheter eller med enskilda personers misstag. Den hade sina rötter i det ekonomiska systemet och var någonting arbetarrörelsen tvingades leva med och ständigt föra kamp emot. I flera artiklar utvecklade Lenin sin analys av reformismen. Inte minst för oss här i Sverige, som levt med den socialdemokratiska reformismen i över ett sekel, är Lenins artiklar oundgängliga.