Boksläpp!: “Folkmordet i Irak”

Oktoberförlaget organiserar boksläpp av ”Folkmordet i Irak” den 3 november

Oktoberförlaget har nyligen gett ut ”Folkmordet i Irak” av Peo Österholm. USA har bedrivit krig i Irak i över 40 år. Det är USA:s och ett av världshistoriens längsta krig, mer än dubbelt så långt som kriget i Afghanistan.

Iran-Irakkriget, Kuwaitkriget (som drevs i Irak), 90-talets sanktioner, invasionen 2003-2011, kriget mot IS; alla har de praktiskt taget hela tiden bedrivits på irakiskt territorium. Antalet döda under de flera decennier långa krigen uppgår till flera miljoner. Uppskattningar hamnar mellan 4 och 5 miljoner men det finns siffror som hamnar över 5 miljoner.

De lidanden som irakierna har fått utstå under alla krigen har inte redovisats i västmedierna. USA har inte skytt några medel – massiva bombningar, spridandet av sjukdomar, tiotusentals politiska mord. Användandet av utarmat uran har givit cancerepidemier. Landet har plundrats på sina tillgångar, infrastrukturen raserats. Historiska minnesmärken från Ur och Babylon, mänsklighetens vagga, har förstörts och stulits.

Ibland har USA krigat tillsammans med Iraks regering, ibland emot – ständiga fotbyten men hela tiden med sina egna intressen främst.

Kriget pågår än. Men nu med svenskt deltagande.

***

Peo Österholm är tidigare journalist på Svenska Dagbladet.
Inledare: Författaren och representant för Irak-Solidaritet
Plats: Cykelcafé Le Mond, Södermannagatan 10 (Södermalm)
Tid: Onsdag den 3/11 kl. 18.00 – 19.00.