Nyhet! “Vad bör göras?”

Lenins klassiska bok ”Vad bör göras?” finns nu i nytryck! Boken är ett måste för alla som intresserar sig för marxistisk teori. Finns till försäljning via Oktoberförlagets webbsida och återförsäljare.

Vladimir Lenins klassiska bok ”Vad bör göras?” var en polemik mot en riktning inom den ryska socialdemokratin, ekonomismen, som förespråkade att arbetarklassen endast skulle engagera sig i kampen för dagskraven, i en facklig kamp. Lenin påpekade att ekonomismen skulle leda till att arbetarklassen gav upp den politiska kampen mot kapitalismen. Han visade att politisk kunskap, d.v.s. revolutionär teori, inte kan växa fram ur arbetarklassens spontana kamp mot arbetsköparna utan måste introduceras till arbetarklassen utifrån.

Lenin framhöll att den ekonomiska kampen för dagskraven måste förenas med den övergripande politiska kampen för arbetarklassens frigörelse från kapitalismens bojor. Denna politiska kamp kräver ett parti som består av yrkesmässiga revolutionärer och grundar sig på revolutionär teori. Därmed Lenins berömda uttalande: ”Utan en revolutionär teori kan det inte heller finnas någon revolutionär rörelse.”