Nyhet – Valda verk av Mao Tse-tung band 6

FÖRSTA GÅNGEN PÅ SVENSKA!

Valda verk av Mao Tse-tung band 6!

Detta är första gången som Valda verk av Mao Tse-tung band 6 publiceras på svenska; den gamla transkriberingsformen har behållits på titelbladet. Tidigare har fem band på svenska utkommit. Materialet samlades i princip in under kulturrevolutioner och är inte auktoriserat av Mao Zedong själv, men texterna är omisskänneligen hans.