Studiecirkel i marxismen-leninismen-maoismen!

Anmäl dig till en digital studiecirkel i marxismen-leninismen-maoismen!  I denna cirkel går vi igenom maoismens grunder som främst består av Marx, Lenins och Mao Zedongs teorier. Studiecirkeln passar både den politiska nybörjaren och den som vill veta mer om marxistisk teori.

Förutom marxistisk teori kommer vi också att ta upp de största revolutionära kamperna i världen idag, som förs av de maoistiska kommunistpartierna i Filippinerna och Indien.

Studiecirkeln kommer att starta i mars och består av fyra möten med följande tema:

  1. Marxismen och människans samhällsutveckling
  2. Proletariatets demokratiska diktatur / Leninismen
  3. Fortsättning om Leninismen / Maoismen
  4. Fortsättning om Maoismen / Den revolutionära kampen i Indien och Filippinerna

 

Information om mötestider kommer att skickas ut till anmälda deltagare.

Studiecirkeln är ett samarbete mellan Oktoberförlaget och Kommunistiska Arbetarföreningen.

 

Anmäl dig till studiecirkeln: