Nyhet! En värld i uppror

Oktoberförlaget kan med glädje meddela att Peter Sundborgs nya bok “En värld i uppror: strejkvågor och folkliga massrörelser under 2000-talet” finns nu till försäljning via webbsidan och återförsäljare.

Efter finanskrisen 2008 inleddes ett nytt skede i den globala folkliga kampen. Över hela världen skedde en upptrappning av strejker, protester och uppror. Folkets missnöje riktades mot regeringar och multinationella företag. Decennier av nyliberalt ekonomiskt och politiskt förtryck hade tryckt tillbaka arbetarklassen och folket. Men nu vändes ett blad i den historiska utvecklingen. De folkliga aktionerna har haft en omfattning och kraft som oupphörligen förvånat världen. Ministrar och presidenter har fallit. Det finns en röd tråd i 2000-talets uppror och den är att arbetarklassen väldigt ofta spelat en ledande roll. Uppsving i strejkkampen nådde en topp under åren 2011-2014 och kan i sitt omfång bara jämföras med allra största strejkperioderna i kapitalismens historia. Kampen mattades inte av under slutet av 2010-talet, under 2017 och 2018 kom en ny, väldig våg av uppror och strejker.