Årets första bok!: Skrifter i urval av Mao Zedong

Årets första bok som Oktoberförlaget ger ut är Skrifter i urval 1926-1976 av Mao Zedong!

Mao Zedong försvarade och utvecklade marxismen-leninismen på ett omfattande och briljant sätt. Han integrerade det revolutionära proletariatets universella teori med den kinesiska revolutionens konkreta praktik och vann väldiga segrar av världshistorisk betydelse mot imperialismen, all reaktion, den moderna revisionismen och allsköns opportunism.

Hans största och mest unika bedrift är att han utgick från att klasskampen fortsatte under socialismen och därför lade fram teorin om den fortsatta revolutionen under proletariatets diktatur. Mao Zedong initierade personligen och ledde den första stora proletära kulturrevolutionen för att befästa proletariatets diktatur, förhindra kapitalismens återställande i det socialistiska samhället och för att säkerställa mänsklighetens marsch mot kommunismen.

I denna nyutgåva finns för första gången texter av Mao Zedong skrivna under Den stora proletära kulturrevolutionen (1966-1976).

Samtidigt har vi nu 30% rea på utvalda böcker:

Den sanna historien om de svenska kommunisterna
Är Kina ett imperialistiskt land
Var Mao verkligen ett monster
Valda verk 5 av Mao Zedong
Grundkurs i marxismen-leninismen-maoismen