Nyhet! “Profit och politik: Kapitalismen i Sverige

Nu kommer vårens andra bok från Oktoberförlaget: Profit och politik: kapitalismen i Sverige av Peter Sundborg.

Författaren tar ett helhetsgrepp om den svenska kapitalismen och lyfter fram dess drivkraft; profiten. Alliansen mellan politiker och kapitalet är en viktig del av den svenska kapitalismen. Politiker blir styrelsemedlemmar i banker och fastighetsbolag. Politiker tjänar mycket pengar på nyliberala reformer. Trots att stora delar av svenska folket är skeptiska till många nyliberala reformer är nästan hela politikerkåren i riksdagen inte det.

Det har gått många decennier sedan C H Hermansson skrev om de 15 familjerna. Kapitalismen har förändrats en hel del sedan dess, men dess grundläggande motsättningar finns kvar. Även om tillverkningsindustrin i Sverige fortfarande är en dominerande sektor så har andra branscher seglat upp som mer profitabla, till exempel fastighetsbranschen. Det nyliberala kapitalet har ett starkt ideologiskt och klassmässigt grepp om Sverige. Viktiga delar av medelklassen utgör dess stöd. I skolan präglas eleverna av entreprenörsandan. Men det finns också en motkraft mot kapitalet och det är den stridbara arbetarklassen, så som den till exempel framträder i upprorsrörelsen.

Peter Sundborg är född 1951 och filosofie magister i historia.