Nyhet! Kommunistiska manifestet & kommunismens grundsatser

Det ”Kommunistiska manifestet”, som egentligen heter ”Det kommunistiska partiets manifest”, är ett av världens mest kända politiska dokument. Det skrevs av kommunismens grundare Karl Marx och Friedrich Engels år 1848 och är den första och bästa sammanfattningen av marxismens teoretiska principer. Trots att manifestet skrevs för över 150 år sedan är dess principer giltiga än idag.

Denna utgåva inkluderar även ”Kommunismens grundsatser” som skrevs av Engels 1847. I denna text ställs 25 frågor om kommunismen som Engels besvarar. Tillsammans utgör dessa två skrifter en grundläggande introduktion till marxismen.