Nyhet! “Om revolutionen och proletariatets diktatur”

De två artiklarna i denna bok, ”Den proletära revolutionen och Chrusjtjovs revisionism” och ”Om Chrusjtjovs falska kommunism och dess lärdomar för världen”, publicerades av Kinas kommunistiska parti år 1964 när Kina fortfarande var socialistiskt, och var centrala i den så kallade ”Stora polemiken” mellan Kina och Sovjetunionen.

Dessa artiklar ger en klar bild av skillnaden mellan marxismen och den sovjetiska revisionismen, som fördes fram av Sovjetunionens ledare efter Stalins död. Revisionisterna i Sovjet förvrängde marxismen för att urholka dess revolutionära kärna och därmed avveckla arbetarklassens och de förtryckta folkens revolutionära kamp i världen, och omvandlade Sovjetunionen från ett mäktigt socialistiskt land till ett statskapitalistiskt land under ledning av ett revisionistiskt byråkratborgerskap. Kinas kommunistiska parti under Mao Zedongs ledning tog beslutsamt upp kampen mot denna urartning.

Varför ger Oktoberförlaget ut dessa texter, decennier efter att Sovjetunionen upphört att existera? Om dagens och framtidens revolutionärer ska vara framgångsrika i kampen för ett socialistiskt och kommunistiskt samhälle, måste det dras riktiga lärdomar av händelserna i Sovjetunionen och kampen mot revisionisternas förvrängning av marxismen.