Nyhet! “Lärobok i marxismens politiska ekonomi”

Lenin påpekade att marxismens tre beståndsdelar är politisk ekonomi, filosofi, och vetenskaplig socialism. För att förstå varför kapitalismen är ett grymt och exploaterande system och hur kapitalisten exploaterar arbetaren, måste man förstå marxismens politiska ekonomi.

Vad är då politisk ekonomi? Det är studiet av människors förhållande till varandra under olika socioekonomiska system, och hur de förhåller sig till produktionen och fördelningen av samhällets rikedomar. Varför är kapitalisten rik och arbetaren fattig? Varför påbörjar imperialistiska stormakter krig och plundring av andra länder? På vilka principer grundas det socialistiska och kommunistiska samhället? Dessa frågor besvarar den marxistiska politiska ekonomin.

Innehållet ger bl.a. en lättillgänglig introduktion till väsentliga delar av Marx Kapitalet, men också Lenins teori om imperialismen och Mao Zedongs teori om nödvändigheten av den fortsatta revolutionen under proletariatets diktatur. Trots att denna bok skrevs under en tid då det politiska världsläget var annorlunda, är det teoretiska innehållet lika aktuellt idag.

Detta är en svensk översättning av den kinesiska läroboken i politisk ekonomi som gavs ut år 1974 i Folkrepubliken Kina av Shanghai People’s Press. Denna bok är en av två läroböcker som faktiskt framtagits av kommunistiska partier vid makten och som finns översatta till svenska.

 

Finns att köpa på www.oktoberforlaget.se och snart hos återförsäljare.